Eidsvoll Sentrumsutviklingsforening – ESUF

Om oss

Foreningens rolle, vedtatt i konstituerende møte den 7. juni 2022:
Vi ønsker å være et koordineringsorgan. Ikke ta hovedansvaret for arrangement, men hjelpe til. Vi har arbeidsmøter gjennom året, og vi inviterer til fellesmøter med alle som driver i Sundet. Vi skal være aktive på sosiale plattformer – videreformidle hva som skjer. Samarbeide med kommunen og butikkene.

Vi vil oppfordre alle til å følge med på kalenderen. Her vil dere finne oppdatert kalender over aktiviteter i Sundet og omegn, og mye mer.

Vi ønsker å bruke 2022 på å vise oss frem, og vente med å prøve å rekruttere flere medlemmer til våren 2023.

Styret:
Styreleder: Øystein H. Andersen
Sekretær og styremedlem: Kaja Jenseth
Styremedlem: Grete Alnæs
Styremedlem: Brynjulv Baastad
Styremedlem: Kim Kofstad
Varamedlem: Rune Storsve

Om oss kan sies: Vi er dedikerte, engasjerte og vil kun en ting. Fremme interessene for Eidsvoll Sentrum Sundet, med næringsliv og folkeliv. Vi ønsker å drive merkevarebygging og fremme kommunesenteret som et opplevelsessenter. Vi ønsker å bidra til at Sundet igjen kan oppleve gode tider. Ja det er et hårete mål, men vi gir aldri opp. Her på siden vår vil vi markedsføre stort og smått som skjer.

Så er det slik at vi klarer aldri å gjøre denne jobben alene. Vi er helt avhengig av dere. Butikkene er helt avhengig av oss alle og trivselen i Sundet kan ikke fremmes om dere og vi, ikke er synlig til stede. Sammen kan vi faktisk gjøre det umulige mulig. Vi gleder oss, og håper at dere stiller opp på det som skjer framover.

Medlemskap

Kategori 1:
Bedrifter, foretak, næringsliv og gårdeiere med virksomhet i Sundet
2000 kr per år

Kategori 2:
Enkeltmannsforetak, foreninger og frivillige organisasjoner
1000 kr per år

Kategori 3:
Støttemedlemmer
300 kr per år

Kategori 4:
Sponsorer og andre med spesielle interesser i Sundet, samt utbyggere
5.000 - 15.000 kr per år

Medlemskapet gjelder ett kalenderår om gangen.