Blomsterurne - Eilert Sundts plass / Panorama og Vormaveien 15
Henrik Wergeland og Eidsvoll

Henrik Wergeland (1808-1845) var den viktigste og mest fargerike kulturpersonligheten i Norge i første halvdel av 1800-tallet. Han ble født i Kristiansand og levde sine første barneår der, og han bodde mesteparten av sitt korte liv i Christiania (Oslo). Likevel regnet han Eidsvoll som hjembygda, der han fikk et nært forhold til folket og naturen. Familien flyttet hit da faren ble sogneprest i Eidsvoll i 1817, og her tilbrakte Henrik lange perioder både mens han gikk på skole og studerte i byen, og etter at han var ferdig utdannet, men ikke fikk noen prestestilling.

Les mer …


Blomsterurne - Sundgata 16 og Vormaveien 16
Camilla Collett

Camilla Wergeland ble født i Kristiansand 23. januar 1813. Da faren Nicolai Wergeland fikk stillingen som sogneprest i Eidsvoll i 1817, flyttet familien til prestegården. Her vokste Camilla opp, som nest yngst i en søskenflokk på fem.

Les mer …


Brandtgården / Vormavegen 1

H.C.H. Brandt startet handel i Sundet i 1881. Først i Tønsagergården, deretter Vengergården og Hoelgården, før han i 1900 kunne flytte inn i eget hus, Brandtgården. Huset hadde butikk i 1. etasje, og bolig for familie, handelsbetjenter og tjenestefolk i de to andre etasjene. På sørsiden var det en stor låve med lagerplass, og hest og kjerre som fraktet varer til filialen i Gullverket.

Les mer …


Eidsivagt. 7 / Vormavegen 6: Gaardergården

Huset ble bygget av Karl Mikaelsen Gaarder i 1896. Det var herre-konfeksjonsbutikk her til i mars 1997. En herrekonfeksjons-butikk er en butikk som selger herreklær.

Les mer …


Sundbrua

Arbeidet med Sundbrua tok til ved nyttårstid i 1922, og den ble åpnet for trafikk 15. desember 1923. Brukarene er hogd til og murt opp for hånd av stein fra åsen ovenfor Tynsåk, ca. 3 km. fra elva.

Les mer …


Sundgata 3: tidligere Sundgaarden / Stefferudgården

Den opprinnelige Sundgaarden lå der hvor Sundgt. 8, Dokkengården, er nå, altså på nordsida av Sundgata. På et tidspunkt, sannsynligvis i slutten av 1850-årene, ble eiendommen Nedre Sundgaarden skilt ut. Den lå her, på sørsida av Sundgata. Her ligger nå et hus som heter Sundgaarden den dag i dag, men dette er et ganske nytt hus som ble satt opp i 1994-1996, etter at det opprinnelige huset brant ned i juni 1993. Huset som brant ble kalt Stefferudgården, etter innehaveren av forretningen, Petter Stefferud. Fra begynnelsen ble det nok også kalt Vengergården, siden det var Jens A. Venger som satte opp huset, trolig rundt 1870.

Les mer …


Sundgata 6

Vi kjenner ikke til eksakt årstall for når dette huset ble bygget, men man antar rundt 1850, og det er dermed et av de eldste husene i Sundet. Det var på denne tida, rundt den tida jernbanen kom til Eidsvoll, at Sundet begynte å bli bebygd. Dokkengården, huset bak Sundgata 6, hadde da vært eneste hus her ved Sundtoppen i flere tiår.

Les mer …


Sundgata 8: Dokkengården

Dokkengården ble bygget av sundmann Ole Hansen Styren på slutten av 1700-tallet, og er Sundets eldste hus. Sundmannen bygget huset nært elva Vorma, siden arbeidet hans var å ro folk over elva når det trengtes. Det var ingen bru over Vorma før i 1857, men Styren bygde ei vinterbru i 1780-årene. Restene av den kan ses ved lav vannstand.

Les mer …


Sundgata 10: «Baptistkjerka»

Vi kaller gjerne huset for Baptistkjerka, men Bedehuset har også blitt brukt, særlig av eldre folk. Huset ble opprinnelig satt opp av Ole Larsen som bedehuset Ebenezer på Sundtangen i 1894. Sundtangen lå omtrent der hvor parkeringsplassen mellom Kiwi og Rema 1000 er nå. Før gikk en evje av elva inn mot den østlige delen av Sundet, sånn at det ble en tange eller et nes der hvor parkeringsplassen er nå. Huset ble flyttet til sin nåværende plass i 1928.

Les mer …


Sundgata 12: Solbakke

Sundgt. 12 ble bygd i 1897, først som privatbolig til Otilie Andersen. Hun solgte til Helge Myrvang, og huset ble da brukt som næringsbygg en periode. Det har huset både barneklær, skomaker med hesteutstyr, systue, lager og glassmagasin. Bygget hadde først 9 små rom.

Les mer …


Sundgata 14: Myrvanggården

Helge og Julius Myrvang bygde Myrvanggården i 1927, på eiendommen Solbakke, som var skilt ut fra Sundgaarden. Arkitekt og byggmester var Axel Bjørnstad fra Feiring. I 1897 var Sundgata 12 bygd på øverste del av Solbakke, og Sundgata 14 ble bygd foran denne.

Les mer …


Vormavegen 4: Meierigården

Dette huset kalles Meierigården fordi det lenge var meieri her.

Les mer …


Wergelandsåret 2008

I løpet av Wergelands-året 2008 ble det laget en del plaketter som ble satt opp forskjellige steder i Eidsvoll. Alle plakettene var til minne om Henrik Wergeland og ble satt opp på steder som hadde relasjon til hans liv i Eidsvoll.

Les mer …