Sundgata 16 b: Bakeriet

Ole Pedersens bakeri ble først drevet i bygget nærmest Sundgata, det som nå kalles Røhergården. I 1917 ble dette bygget, som ennå i dag går under navnet Bakeriet, oppført, og bakeridriften flyttet fra Røhergården og hit. På det tidspunktet var det Oles sønn Otto som sto for driften. Han hadde utdannet seg til ingeniør i Tyskland, og hadde bodd og arbeidet flere år i USA, men kom tilbake til Norge etter at faren Ole døde i 1914. Han overtok driften i 1915. Otto levde til 1956, da var han 90 år gammel, men bakeridriften holdt fram helt til i 1968. Da hadde samme familie drevet bakeri, først i Røhergården og senere her i Bakeriet, i 101 år! I dette bygget var det bakeri i 51 år. Bakeriet fikk et tilbygg mot Sundgata i 1936.

I dette tilbygget ble galleri «Røde Lanterne» åpnet i november 1978. Det befant seg også en bruktbok-butikk her en periode. De solgte bøker, blad og tegneserier, og også kassetter. Høsten 1996 åpnet «Ramma rundt» i det nedlagte bakeriet, men denne forretningen fikk en kort levetid. I samme lokalet leide også BI en periode som kurslokaler. Etter hvert ble det innredet leiligheter i bygget, og det har siden vært brukt til boligformål.

Vil du lese mer om familien Pedersen, senere Røher, kan du gå til Sundgata 16a og lese på skiltet der.

Kilder:

  • Jan Benjamin Baraas
  • Bjørn Hytjanstorp
  • Brit Sandnes