Sundgata 1: Bankgården

Tidligere bebyggelse:

På tomta der bankgården senere ble satt opp var det i fergetiden et ganske stort lagerhus. Etter at brua kom i bruk fra 1857 ble dette bygget revet, og etter hvert ble det oppført et lite enetasjes hus, der Helene Henriksen hadde blomsterbutikk, og der det også var plass til Asbjørn Tjærebråtens godterikiosk. Den var blant annet kjent for sin gode, hjemmelagede iskrem.

Nåværende bebyggelse:

Eidsvoll Sparebanks direksjon besluttet høsten 1938 å bygge en egen forretnings-gård i Sundet. Man valgte å bygge den på ei svært sentral tomt mellom brua over Vorma og plassen som den gang ble kalt Meieritomta.

Sparebanken hadde ført en omflakkende tilværelse i leide lokaler helt siden starten tidlig på 1800-tallet. På Kirkevoll (også kalt Klokkergården) hadde sparebanken kontor fra 1854 til 1891, da de flyttet til det nye kommune-lokalet bare et steinkast unna. Så flyttet banken til «Badet» i 1917, etter at Eidsvoll kommune hadde overtatt eiendommen der det tidligere kurbadet hadde holdt til.

Men bankens ledelse innså etter hvert at de måtte flytte sine lokaler til Sundgaarden på østsiden av Vorma, for det var der flesteparten av de forretnings-drivende holdt til. Eidsvoll Sparebank åpnet den 15. april i 1936 en bankfilial i lokalene til Sandberg-kafeen i Sandberg-gården. Kafeen (som for øvrig ble kalt «Børsen» på grunn av bønder og melkekjørere som samlet seg der for å diskutere priser og andre engasjerende temaer) ble flyttet til 2. etasje i Sandberggården for en periode.

Sparebankgården, som er satt opp i teglstein, ble ferdig krigssommeren 1940, og Eidsvoll Sparebank kunne endelig flytte inn i eget hus.

Det var også andre virksomheter som flyttet inn i den nye og flotte Sparebankgården:

Doktor Horntvedt, doktor Hertz-Hansen, tannlege Sverre Lønning Njaa, urmaker Sindsen og Asbjørn Tjærebråtens kiosk (med hjemmelaget is!). Erling Karlsen, som var vaktmester, bodde også i bankbygget.

Senere kom blant annet Eidsvoll Bygg med hvitevare-avdeling inn i underetasjen, og enda senere Gro Sandholts parfymeri og veskebutikk og Håkon Smedsruds frisørsalong.

Frk. Helene Henriksen var også en periode eier av den plassen vi nå kaller Bankplassen, men som tidligere ble kalt Meieritomta. Det var her bøndene parkerte hestene sine når de skulle levere melk til Eidsvoll Meieri, som fram til 1954 lå her. Hvis du går til Vormavegen 4 kan du lese mer om meieriet.

På 1930-tallet hadde Helene Henriksen planer om å sette opp en bensinstasjon på plassen, men det ble det ikke noe av. I stedet flyttet hun sin blomsterbutikk til Wilhelmsen-gården lenger oppe i Sundgata, og Eidsvoll Sparebank kunne overta tomta der sparebanken ble bygget.

Bankdriften ble lagt ned i 2013. Da hadde ikke banken hatt navnet Eidsvoll Sparebank etter 1974, da banken ble en del av Oslo og Akershus Sparebank. Det ble flere fusjoner i årene etter det, og da driften opphørte i 2013, var banken en del av DNB.

En del av Bankgården ble bygget om til leiligheter i 2017-2018.

Kilder:

  • Jan Benjamin Baraas
  • Morten Andersen
  • Grete Wilberg