Sundgata 10: «Baptistkjerka»

Vi kaller gjerne huset for Baptistkjerka, men Bedehuset har også blitt brukt, særlig av eldre folk. Huset ble opprinnelig satt opp av Ole Larsen som bedehuset Ebenezer på Sundtangen i 1894. Sundtangen lå omtrent der hvor parkeringsplassen mellom Kiwi og Rema 1000 er nå. Før gikk en evje av elva inn mot den østlige delen av Sundet, sånn at det ble en tange eller et nes der hvor parkeringsplassen er nå. Huset ble flyttet til sin nåværende plass i 1928.

Baptistkirke-eiendommen ble tinglyst på Oslo Baptistmenighet Tabernaklet i 1926, og etter flyttingen fra Sundtangen ble lokalet innviet 25. november 1928. Først i 1963 ble eiendommen tinglyst på Eidsvoll Baptistmenighet, som ble selvstendig i 1942.

Selve forsamlingslokalet var i 1. etasje, mens det var leilighet, senere aktivitetsrom og toaletter i underetasjen.

Eiendommen ble solgt i juli 2007, så videresolgt til en privatperson, Helge Hellevang, i 2016. Han drev en tid galleri i huset, men begynte i 2020 å restaurere og bygge om huset til bolighus.

Eidsvoll Baptistmenighet har siden 2007 hatt sine sammenkomster på bedehuset Sundhøy i Prost Krags veg 1.

Hendelser og minner

Her i vestskråninga av Sundtoppen var det for lenge siden en søppelhaug. Ved den var det et yndet sted for folk som ville gjemme seg bort og drive med pokerspill og annet som skulle være hemmelig. På folkemunne kalte derfor noen stedet for «pokerlia»

Kilder:

  • Jan Benjamin Baraas
  • Et manuskript av Kåre Ruud (1911-1996)