Brandtgården / Vormavegen 1

H.C.H. Brandt startet handel i Sundet i 1881. Først i Tønsagergården, deretter Vengergården og Hoelgården, før han i 1900 kunne flytte inn i eget hus, Brandtgården. Huset hadde butikk i 1. etasje, og bolig for familie, handelsbetjenter og tjenestefolk i de to andre etasjene. På sørsiden var det en stor låve med lagerplass, og hest og kjerre som fraktet varer til filialen i Gullverket.

Sønnen hans, Christian Fredrik (Fredrich) Brandt overtok forretningen i 1917. Da ble navnet «Glassmagasin» introdusert. Likevel fortsatte forretningen omtrent i samme sporet, det vil si der kunne man få kjøpt nær sagt alt som var å få tak i over disk. Man handlet ikke i meter og kilogram i de tider; man kjøpte 3 alen vadmel og 1 mark kaffe. Vadmel er et tykt ullstoff som ble mye brukt til klær før. I 1930-årene forandret vareutvalget karakter og fra og med 2. verdenskrig kan man si at forretningen var fullt utviklet spesialforretning innen glass, stentøy og kjøkkenutstyr.

Sønnen hans igjen, Trond Linner Brandt, overtok C.F. Brandts glassmagasin i 1955. Han hadde æren av å lede «Glassmagasinet» gjennom 100-årsjubileet i 1981.

Tronds sønn, Halvor Brandt, overtok butikken i 1992, og drev den videre fram til april 1997. I løpet av hans tid var det en storflom og et branntilløp som fikk innvirkning på driften. I tillegg gikk vi inn i en tid der store kjedebutikker fikk innkjøpsavtaler som ut-konkurrerte de mindre privateide spesial-butikkene.

Men samfunnet forandrer seg, spytt-bakkene og vadmels-tøyet er borte. Det er 4 generasjoner Brandt også, med en opparbeidet bransje-kunnskap det sto respekt av.

Anniken Brandt overtok Brandtgården i 2000 og bodde der sammen med sin familie fram til sommeren 2020. Da ble gården solgt til Elise og Christoffer Gusterud. Forretningslokalene er fortsatt utleid, noe som vil fortsette framover.


Kilde: Anniken Brandt

Les mer om vadmel: snl.no/vadmel
Les om spyttbakker: snl.no/spyttebakk

Bildene er lånt oss av Anniken Brandt.


Avisutklipp fra Eidsvold Blad
C.F.Brandts Glasmagasin i Sundet fyller 100 år.

Fra vadmelstøy i alenlengder og spyttebakker – til moderne forretning i glass- og gaveartikler

I Eidsvoll betyr «Glasmagasinet» noe helt annet enn andre steder på Østlandet. Man mener ikke det store varehuset i Oslo, men C. F. Brandts Glasmagasin i Sundet. Forretningen har ikke trengt noen annen beskrivelse fordi den inntil nylig har vært det eneste i sitt slag i bygda. l dag er det en moderne forretning for glass- og gaveartikler, og selv om det er flere som fører de samme varene, har forretningen fortsatt «et tak» på lokalbefolkningen. Det har den alltid hatt. C. F. Brandts Glasmagasin kan nemlig vise til en historie ingen forretning i Eidsvoll kan oppvise maken til. I nøyaktig 100 år har forretningen i Sundet bestått. De første årene flyttet den riktignok noe på seg, men fra 1900 har den holdt til i samme gården.

TRE GENERASJONER

Vareutvalget har forandret seg på disse l00 årene, men eiernavnet er det samme. Forretningen begynte som landhandel i 1881 under ledelse av H. C.H. Brandt. I 1917 tok sønnen Christian Fredrik over, og det var da navnet «Glasmagasin» ble introdusert. Likevel fortsatte forretningen omtrent i samme sporet, dvs. der kunne man få kjøpt nær sagt alt som var å få tak i over disk. l 1930-årene forandret vareutvalget karakter, og forretningen gikk mer og mer over til å føre det utvalget man har i dag. Fra og med Den annen verdenskrig kan man si at forretningen var en fullt utviklet spesialforretning.

I 1955 var det nok en gang eierskifte i forretningen. Christian Fredriks sønn, Trond Brandt, tok over, og det er han som har æren av å lede «Glasmagasinet» gjennom 100-årsjubileet.

FOR 100 ÅR SIDEN

100 år er lang tid. Da H. C. H. Brandt startet opp, var Vorma en like viktig ferdselsåre som de oppbløtte kjerrevegene som førte til Sundet og jernbanestasjonen der «trainet» dampet sine passasjerer til Christiania på den korte tid av fire timer.

Borte ved dampskipskaia lå «Dronningen» og «Ferdesmannen» og «Skibladner», som nettopp det året feiret sitt første kvarte århundre som Mjøsas dronning. Det er liksom bare to ting som er blitt igjen fra den tiden Skibladner og «Brandt». Men «Brandt» har også forandret seg. I 1881 solgte man kvartruller med skråtobakk, én øres krittpiper og ferskt (?) flesk, mjølkesiler, kubjeller, parafinlamper og nordlandssild i tønner, mens besøkende slo av en prat rundt bordet i forretningen og spyttet nyinnkjøpt skråtobakk i spyttebakken med sagflis i. Damene ble den gangen behandlet som «damer», og mens mennene bannet og spyttet og pratet hest, benyttet forretningsinnehaveren anledning til å spandere litt «sukke-ty» på besøkende av «det svake kjønn».

Nesbønder kom roende oppover Vorma med lange handlelister fra hele nabolaget, og vendte hjem igjen med fullastet båt og - heldigvis - i medstrøm. Utenfor drev skyssgutten opplessing av kjerrelasset som skulle den nesten to mil lange vegen opp til filialen på Glabakk i Gullverket. Brandt drev en forretning der så lenge gruvedriften var i gang. Man handlet ikke i meter og kilogram i de tider. Man kjøpte tre alen vadmel og ett mark kaffe. Hadde man ikke penger, måtte varene «skrives» til neste gang, eller man betalte med hjemmestrikkede grepavotter, nykjernet smør eller en sopelime. Handelsmannen ikke bare solgte til kundene, han kjøpte av dem også.

LlVSFRlSK JUBILANT

Men samfunnet forandrer seg. I dag er spyttebakkene og vadmelstøyet borte, men opp gjennom årene har de tre generasjoner Brandt opparbeidet en bransjekunnskap det står respekt av. Nettopp det er det som kjennetegner C. F. Brandts Glasmagasin i dag. Trond Brandt og hans fire ansatte kan sitt fag og kan gi den nødvendige informasjonen til sine kunder.

Det er en livsfrisk 100-åring som står godt rustet til å møte de oppgaver og utfordringer som venter de neste 100 år. Står du fast når en i familien runder år, eller du stresser gatelangs lille julaften med lang navneliste og null ideer, da er Brandts glassmagasin godt å ty til. Der finnes alltid ett eller annet å pakke inn.

Eidsvold Blad lørdag 6.juni 1981.