Flomsteinen

Denne flomsteinen er reist av familien Brandt i samarbeid med Eidsvoll kommune. Utgangspunktet var minnegaver etter Trond og Kirsten Brandt, som gikk bort i henholdsvis 2007 og 2008. Disse midlene var bestemt brukt til forskjønnelse av Sundet. Trond og Kirsten bodde og drev forretning i Brandtgården, som er nærmeste nabo til flomsteinen i sør. Begge var også aktive Sundet-entusiaster, og har hatt mye å si for trivsel og miljø her. Trond gikk under ærestittelen «Mr. Sundet». Flomsteinen er derfor også et minne etter disse to.

Det hadde lenge vært snakk om å reise en flomstein i Sundet, siden Sundet både er kommunesenter og har en beliggenhet ved Vorma som gjør stedet utsatt for flom. Eidsvoll Historielag tok initiativet, og Kjell Kappåsen fant en passende stein like ved Blindesenteret i Hurdal. I juni 2004 ble steinen hentet. Det var Olga og Tormod Knutsen, sammen med kranbil fra T.O. Bull, som sørget for dette. Folk møtte opp med flagg den dagen steinen kom til Sundet. Den ble plassert på stokker like nord for Tømmerfløteren, og gitt til kommunen.

Det tok tid før det ble bestemt hvilken plassering som var den beste for steinen. Dermed ble steinen liggende «i opplag» i 7 år. Men da minnegaven etter Trond og Kisten Brandt kom, ble det bestemt at noen av disse midlene skulle brukes til å få reist steinen. Formannskapet sa ja til at steinen skulle reises, og det ble bestemt at Bankplassen var et godt egnet sted å plassere den. Arkitekt Eivind Saxhaug utarbeidet plasseringsforslag og tegninger, og var konsulent for prosjektet. 6. juli 2011 ble den 4,5 tonn tunge steinen hentet av Ø.M. Fjeld, som stilte opp gratis og fraktet den til Eidsvoll Naturstein på Hammerstad. Der beskar de den nederste enden slik at steinen kunne stå støtt, og de rengjorde den og plasserte på merker og årstall. Dette ble også gjort gratis.

Det var ikke bare enkelt å finne riktige tall for flomnivåer i Sundet. Eidsvoll Historielag skaffet seg tallene for Mjøsa, men disse er ikke korrekte her i Sundet. Man måtte blant annet ta hensyn til hvor mye lukene i Svanfossen sør for Sundet påvirket vannstanden her. Til slutt gikk Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) og Glommen og Lågens Brukseierforening løs på oppgaven. De beregnet nøyaktige tall, og tok både dam- og slusevoktere, gamle mudringsarbeidere, hydrologer og ingeniører med på råd. Derfor vet vi med sikkerhet at opplysningene på steinen er korrekte.

Flomsteinen ble avduket 11. august 2012.


Kilde: Hefte utarbeidet til avdukingen av Flomsteinen.