Sundgata 2: Garvergården

Av de tre byggene denne eiendommen omfatter, er det bare reisverket på den lille røde bua bak Garvergården som er opprinnelig. Steinmuren mot elva er også den opprinnelige, men den ble tatt ned og stablet opp igjen da den grå bygningen brant ned i 2008. Den røde bygningen nærmest elva, kalt låven, ble revet på 90-tallet.

Man vet ikke eksakt når de opprinnelige bygningene ble satt opp, men Fredrik Neumann skriver i Sundets Historie at det grå bygget, det som har blitt kalt Garvergården, sannsynligvis var satt opp rundt 1870. De andre byggene ble trolig satt opp på omtrent samme tid.

Gården ved siden av, Sundgata 6, blir enda i dag blir kalt Larsengården. Det er fordi den var i Larsen-familiens eie i rundt 70 år. Bygningene som omfatter Garvergården var også eid av Harry og Tormod Larsen.

Det har vært drevet mye forskjellig næringsvirksomhet på eiendommen, blant annet hotell, kafe, landhandel, musikkhandel, bilforretning (i den lille røde bua) og slakteri. I både det røde bygget og det grå har det vært leiligheter i 2. etasje, og også kvistleiligheter i det grå. Det er lite kilder på når og i hvilket bygg garveriet som har gitt eiendommen navnet Garvergården var, men Fredrik Neumann skriver at selve garveriet lå i 1. etasje på det grå bygget.

Fra 1952 ble eiendommen leid av Cato Olsrud. På det tidspunktet var det alt-mulig-butikk i det grå bygget, men fra da av ble det drevet herre-ekvipering her fram til ca. 2005. Olsrud kjøpte i 1975. Da hadde Garvergården vært i Larsenfamiliens eie i over 100 år.

«Låven», det største røde bygget, ble revet på slutten av 90-tallet. Da det grå bygget, hovedbygningen, brant i 2008 ble det satt et krav fra kommunen at byggene ved gjen-oppbygging måtte ha samme utseende som de opprinnelige. Vi kan derfor i stor grad si at vi ser på like bygg som de som sto her opprinnelig. Men den røde «låven» var allerede før gjen-oppbygging tiltenkt som restaurant, og er ikke helt identisk med det opprinnelige. Eieren ønsket å få større vinduer mot elva, sånn at gjestene kunne sitte inne og se ut på elva mens de spiste, men det ble det ikke gitt tillatelse til. Så en del av fasaden er i så henseende ganske lik. Gjen-oppbyggingen var ferdig i 2011.

Kilde: Eivind Olsrud

Her kan du lese litt om garving: https://no.wikipedia.org/wiki/Garving