Eidsvollbakken 8: Kirkevoll

Kirkevoll, som opprinnelig var hovedbygningen på en eiendom med flere bygninger, ble oppført i 1880 på området som heter Tingvoll. Tingvoll er et historisk viktig område, ikke bare for Eidsvoll, men for hele Norge: Navnet Tingvoll kommer nemlig av at landets første ting ble etablert her i 1022. Dette tinget trakk mennesker fra hele Østlandet hit hvert år fra 17. juni, den datoen tinget ble etablert. Man regner med at den eldste kirken ble bygd her omtrent på samme tiden.

Området rundt her har også huset flere vertshus og skyss-stasjoner opp gjennom årene fram til først på 1900-tallet. Beliggenheten ved Vorma og nærheten til Mjøsa gjorde Eidsvoll til et trafikk-knutepunkt: Hit kom reisende langs landeveien sørfra og skulle videre nordover på Vorma og Mjøsa, og hit kom de nordfra med båt, før de reiste videre sørover. Da var det bruk for steder å hvile og få mat.

Kirkevoll var en del av Eidsvoll prestegård de første årene. Eidsvoll prestegård er kjent for at Nicolai Wergeland var prest her i mange år, og at sønnen Henrik Wergeland og datteren Camilla Collett vokste opp her. Nicolai og kona Alette Dorothea hadde tre barn til, Augusta, Harald og Oscar.

I Eidsvoll bygds historie, bind 2, del 2, er det nevnt at Kirkevold i 1865 hadde 1 hest og 2 kyr, og høstet ½ tønne rug, ¼ tønne bygg og 3 tønner poteter.

Kirkevoll ble etter noen år solgt, og en periode var det dampskipsfører Martin Berg som eide huset. Martin Berg førte dampskipet Kong Oscar på Vorma og Mjøsa. Hans arvinger solgte i 1895 huset til Jens Aasgaard for 9000 kroner. Han hadde vært Eidsvolls ordfører, og var på denne tida lensmann. Han hadde også kontoret sitt på eiendommen, som på den tiden besto av flere bygninger, blant annet en låve som senere ble flyttet til gården Elstad øst for Sundet. Sannsynligvis var kontoret først i dette huset. Bygget som senere huset lensmannskontoret ble oppført på samme eiendom av lensmannen først på 1900-tallet. Dette tjente som lensmannskontor fram til 1954, da kontoret ble flyttet ned til Sundet. Det som var Aasgaards lensmannskontor fra begynnelsen av 1900-tallet er nå bolighus, Eidsvollbakken 2.

I 1916* overtok sønnen Johan Aasgaard huset, og også han var lensmann. I 1925 ble huset påbygget og fikk det utseendet det har i dag. Det var Axel Bjørnstad som sto for dette arbeidet. Han var en kjent arkitekt og bygnings-entreprenør, og har bygd flere hus i Eidsvoll. Huset var i familiens eie fram til ca. 1948. Da kjøpte Eidsvoll kommune huset, og det ble noen år brukt til bolig for folk som var ansatt i kommunen.

Lensmannskontoret i Eidsvollvegen 2 ble holdt utenfor dette salget.

Fra 1977 fram til Eidsvoll kommune solgte huset i 1998 var det et galleri i huset, Galleri Henrik. Det var kunstneren Inger Kvarving som drev galleriet sammen med Olav Bjørgum. I den perioden hadde Kvarving atelieret sitt her, og det ble arrangert flere kunstutstillinger.

*En kilde sier at Johan Aasgaard overtok huset i 1918, ikke 1916. En kilde viser også at Kirkevoll ble lagt ut for salg etter Martin Berg i 1894. Vi vet ikke om det ble solgt samme år, eller i 1895 som en kilde sier.

Minner og hendelser:

I perioden Eidsvold Bad var i drift ble det tilbudt losji for badegjester i flere hus i området, blant annet Kirkevoll:

Morgenbladet 17.02.1854: «Paa Kirkevold, ganske nær Eidsvoldbakken, kan under Badetiden dersteds erholdes stille og roligt Logis, ved at henvende sig til Jomfru S. Bøe. Kirkevold på Eidsvold, Februar 1854».

I 1862 er det en Th. Nordbye som rykker inn en lignende annonse. Vedkommende har «2 a 3 Værelser til leie».

Det er nærliggende å tenke at disse var eiere av Kirkevoll på de gitte tidspunktene.

Det var ikke uten politisk strid da Eidsvoll kommune i 1998 valgte å selge huset, sånn at galleriet måtte legges ned. Flere mente at Eidsvoll trengte dette galleriet, og at det hadde betydd mye for befolkningen. Men salget ble gjennomført, og huset har etter det vært i privat eie.

Eidsvold og Kirkevold ble til Eidsvoll og Kirkevoll etter språkreformen i 1917.

Vil du vite mer om D/S Kong Oscar kan du går til skiltet «Vannveien Vorma» nær Skibladnerkaia (mellom Eidsvoll stasjon og Vorma), der vil du finne informasjon om flere båter som har trafikkert Vorma.

Vil du vite mer om Eidsvold Bad kan du gå til Badet Kulturtun og Badeløkka i Eidsvollbakken, der kan du lese på henholdsvis skilt og QR-kodeskilt om dette.

Kilder:

  • Prospekt fra eiendomsmegler ved salg av huset
  • Utskrift av foredrag av Eirik Sundli 1993
  • Vedlagte avisutklipp
  • Norsk biografisk leksikon
  • Simen Flyen