Sundgata 18: Sundhoel

Den nordligste delen av dette bygget ble oppført i 1941. I 1955 ble det oppført en utvidelse mot sør. Begge deler ble utført av Ole L. Hoel.

Her holdt Hoel Sykkel og Sport til, populært kalt «sykkelhoelern». Dette var en altmuligbutikk med hovedvekt på tohjulinger, særlig sykler.

Ole L. Hoel startet først opp verksted/butikk under Minnesundbrua i 1917. Det ble først flyttet til Sundet omtrent der Wilhelmsengården senere kom, ( i 2023 er det parkeringsplass der etter brannen) flyttet til Sundhoel, da det nye bygget ble ferdig. Han drev der butikken fra 1941 til 1962. Deretter drev Lars N. Hoel fra 1962 til 1983. Hans søster Gudrun, drev fra 1983 til 1991 da med mer vekt på sportsklær.

Juleutstillingene

Mange husker og snakker om juleutstillingene hos Hoel Sykkel og Sport. De bestod blant annet av mekaniserte nisser som utførte arbeid eller lekte. Disse var laget av butikkinnehaveren selv med god hjelp av sykkelreparatøren Ole Dalen.

To av utstillingene kalt «slakteren» og «julekvell» og en mekanisk nisse er nå på bygdetunet. Flere har ytret ønske om at disse skal skal komme tilbake til Sundet i adventstida, men de er gamle og ikke så lette å flytte på.

Se klipp fra Norge Rundt av juleutstillingene på NRK nett-tv.

Episoder
Gasshåndtaket

Det var en gammel mopedkunde som stolt kom og viste fram at han hadde funnet ut at han også kunne regulere farten med gasshåndtaket. Før hadde han alltid brukt clutchen!

Hagle

Det var en kar fra Habberstad som kom inn for å se på ei hagle. Han fortalte han hadde en sønn som voks opp og skulle bli jeger så han måtte snart få ei børse. Hvor gammel er sønnen din da? sa ekspeditøren. Og han blir snart et halvt år svarte karen! Så det er ikke så godt å si hvem som egentlig hadde lyst på hagla!

Teksten er skrevet av Oleif Hoel.