Tømmerfløteren

Det er billedhoggeren Sivert Donali som står bak skulpturen Tømmerfløteren i Sundet. Oppdraget kom fra Eidsvoll kommune, og modellen ble først presentert i 1990. Bronseskulpturen ble finansiert av diverse givere, mens kommunen selv bekostet fontene og montering.

Det tok noen år før skulpturen kom opp. Selve Tømmerfløteren ble ferdig støpt mange måneder før oppsetting, men det drøyde før kommunen fikk finansiert fontenen. Men endelig, 6. juni 1997, kunne Tømmerfløteren avdukes med frådende vann rundt føttene. Da var det folkefest i Sundet. Ordføreren og Sivert Donali kom til avdukingen i en gammel båt som i sin tid hadde vært brukt til tømmerfløting i Vorma. Det sies at denne båten var lekk som en sil, men turen var ikke så lang, fra Rubis og ned til parken, så det gikk bra.

At det var en tømmerfløter som ble valgt som skulptur i Sundet har sin bakgrunn i at Vorma var en viktig fløterelv i flere hundre år. Denne fløtingen tok slutt rundt 1980.

Sivert Donali var født på Oppdal 19/4-1931, men bodde i Eidsvoll fra 1973 fram til han døde 6/12-2010 - først i Feiring, og senere ved Sundet. Han står bak mange kjente skulpturer spredt over det meste av Norge, blant annet:

  • Tre gratier, svømmehallen i Trondheim
  • Bronsekrusifiks, Steinkjer kirke
  • Bergmannsmonumentet, Røros
  • Alf Prøysen, statuer på Rudshøgda og i Nittedal

Han var også tilknyttet restaureringsarbeidet ved Nidarosdomen i 1952-1964. Der utførte han flere helgenfigurer og arkitektur-detaljer til kirken.

Donali var utdannet ved kunstakademiene i Oslo og København


Her kan du lese mer om Sivert Donali: Sivert Donali – Store norske leksikon (snl.no)

Her kan du lese mer om tømmerfløting: tømmerfløting – Store norske leksikon (snl.no)

Kilder: Avisutklipp + Store norske leksikon